"Particolare"

Like the paintings in the series "Rose" from 1994, "Kala and magnolia" from 1997 and "Recollection" from 2001, the "Particulare" series from 2004 came into being over a tree-year period.
The point of departure for the concept is the choice of a subject, where the construction of the pictorial space reflects a larger "reality". In the "Particulare" series I wanted to reconstruct a visual impression by drawing on the rich colors and picturesque fabric of Venice. The works refer to art history including paintings, photographs and fragments associated with Venice.
The longing for beauty is a force in the universe and in the life of human beings and is a key element in my work. The overwhelming beauty and magic of Venice can be seen and felt in the churches, palaces, museums and in the life of the city.
Venice gives you the feeling of being in a dream, an illusion, in a drama where you willingly go in and out of "time".
The water element is everywhere and imparts a unique physical and emotional experience. The decay and fragility of Venice is attributable to the ravages of time and the imprudence of mankind. Sporadic floods threaten the city's existence and appeal to me as a metaphor for the fragility and vanity of life.
Great artists like Palladio, Tizian, Veronese, Vivaldi and Wagner found the means to develop their artistic identities in Venice. The city has a heart for music and theatre, as witnessed by Teatro la Fernice. The theater was originally built in 1746 and is an example of the city's willingness and ability to take care of its works of art. It is now being rebuilt for the third time after a fire: "come era e dove era" - as it is and where it is.
The strong spiritual presence and longing for the divine appears in everything from the plainest basilica to the Byzantine architecture of the Cathedral of St. Mark and in works of art such as Santa Maria della Salute from the Baroque era.
From my heart I invite you to experience the feeling of Venice.
The exhibition has been realized thanks to the treasures of Venice, the Norwegian Government's Travel and Study grant, the Vederlags grant and the catalog has been generously supported by The Norwegian Culture Committee.

"Particolare"

Maleriserien "Rose" fra 1994, "Kala og magnolia" fra 1997, "Recollection" fra 2001 har som "Particulare" serien fra 2004 blitt til over en tre års periode.
Konseptet har utgangspunkt i valget av et tema, hvor oppbyggingen av billedrommet speiler et utsnitt av en større "virkelighet". I "Particulare"-serien har jeg villet rekonstruere et visuelt inntrykk ved å bearbeide Venezias sanselige fargeprakt og maleriske stofflighet. Arbeidene refererer til kunsthistorien, inkludert maleri, foto og fragmenter med tilhørlighet til Venezia.
Skjønnhetslengselen er en kraft i universet og i menneskenes liv, og den er vesentlig i mitt arbeid.
Venezias overveldende skjønnhet og magi viser seg i byens kirker, palasser, museer og i byen liv.
Venezia gir følelsen av å være i en drøm, i en illusjon, i et drama hvor man villig går ut og inn av "tiden". Vannelementet er alle steder tilstedeværende og gir en unik fysisk og følelsesmessig opplevelse. Venezias forfall og skjønnhet skyldes tidens tann og menneskenes uforstand.
Tidvise oversvømmelser truer byens eksistens og tiltrekker meg som metafor for livets skjørhet og forgjengelighet.
Store kunstnere som Palladio, Tizan, Veronese, Vivaldi og Wagner har i Venezia funnet muligheten til å utvikle sin kunstneriske identitet. Venezia har et hjerte for musikk og teater, som Teatro La fenice vitner om. Teateret fra 1746 viser byens vilje og evne til å ta vare på sine kunstverk, nå bygges det opp for tredje gang etter brann; "Come era e dove era" - som det er og hvor det er.
Den sterke åndelige tilstedeværelsen og lengselen etter det guddommelige viser seg i alt fra den enkleste basilika til Markus katedralens bysantinske arkitektur og i kunstverk som Santa Maria della Salute fra barokktiden.
Fra hjerte inviterer jeg til en fornemmelse av Venezia.
Utstillingen er realisert takket være Venezias skatter, Statens reise- og utdanningsstipend, Vederlagsfondets stipend og utstillingsstøtte fra Norsk Kulturråd.